Webmastering

Návrh strategie a struktury prezentace
Prvořadým úkolem při zpracování webové prezentace je návrh strategie, tedy upřesnění jejího účelu a cíle.
Ve chvíli, kdy je vypracována strategie, je také vytvořen strukturální rozvrh, abyste mohli vidět, jakým způsobem budou jednotlivé části prezentace propojené, jak budou fungovat a jakým způsobem se návštěvníci budou moci na vašich stránkách orientovat.
Dalším krokem je vytvoření profesionálního grafického návrhu, při čemž především dbáme na to, aby vaše webové stránky hrdě reprezentovaly vaši firmu a podpořily její image a Corporate identity.

Výroba prezentace
K realizaci webové prezentace jsou potřebné Vámi dodané podklady (loga, katalogy zboží, fotografie, texty, rysy apod.), na jejichž základě můžeme potřebné texty a obrázky vytvořit. V případě potřeby jsme schopni ve spolupráci s profesionálním fotografem pro vaši prezentaci zhotovit fotografie sídla vaší firmy, pracovního kolektivu či reklamní fotografie vámi nabízených produktů.
Samozřejmostí je možnost vytvoření jazykových mutací vaší internetové prezentace. Překlad zajistíme, nebo zpracujeme vámi dodané cizojazyčné texty.
Během tvorby vaší prezentace ji zpřístupníme na dočasné internetové adrese, abyste mohli sledovat, jak se její tvorba vyvíjí a korigovat s námi její podobu.

Testování hotové prezentace
Když je vaše internetová prezentace hotova, je každá její část pečlivě testována, abychom se ujistli, že bude korektně fungovat. Jsou prověřeny veškeré odkazy a celková funkčnost dynamických stránek prezentace.

Vystavení prezentace na internetu
Po dokončení testování, je vaše prezentace umístěna na server a zpřístupněna pod dohodnutou internetovou adresou.
Abychom zajistili, že uživatelé internetu bez problémů vaši prezentaci naleznou, zaregistrujeme ji na nejvýznamnějších vyhledávacích serverech doma i v zahraničí.

Udržování a aktualizace prezentace
Aby uživatelé internetu měli důvod se na vaše stránky pravidelně vracet, zajistíme jejich průběžnou aktualizaci na základě vámi dodaných podkladů.